Aktuální
akční
nabídka
Výprodej
skladových
zásob
Zvýhodněné
akční
sety
Vybavení
v retro
stylu
vypnout


Recyklovaný plast

Recyklovaný plast

Dodaný materiál je nejprve ručně tříděn. Zde jsou odděleny neplastové materiály jako jsou kovové předměty, sklo, papír, pryž a pod. Plasty jsou roztříděny do stanovených frakcí podle typu výrobku a materiálu ze kterého byl zhotoven. PET láhve jsou tříděny jako samostatná frakce a po slisování jsou dodávány k dalšímu zpracování specializovaným podnikům. Vytříděné frakce určené k dalšímu zpracování v Transformu se dále upravují drcením a mletím, folie pak aglomerací, což je tepelné zpracování - spečení folií do formy granulí. Z nich se v další fázi mícháním připravuje výrobní směs takového složení a vlastností, které zajistí její dobrou zpracovatelnost a požadovanou kvalitu výrobků. Tato směs je dále homogenizována, roztavena a vtlačena do kovových forem, kde dostává tvar konečného výrobku. Při zpracování nevznikají odpadní látky, vody ani exhaláty takového druhu a složení, aby ohrožovaly okolí.

 material-plast.jpg

 

Výhodou je zcela mimořádná odolnost proti povětrnostním vlivům, dobré mechanické vlastnosti, nenasákavost, chemická inertnost a v neposlední řadě nízká hmotnost a plná recyklovatelnost. Jedná se zejména o zatravňovací dílce, záhonové chodníky, plotové plaňky, kabelové žlaby různých rozměrů, přepravní palety, desky, palubky a nejrůznější tyčové profily. Tyto výrobky našly uplatnění v průmyslu, zemědělství, komunální sféře i u jednotlivých občanů.

cl1024-lavicka-plast-1.jpg

 

Použití těchto výrobků je výhodné jak ekonomicky, tak technicky. Vrací se tak do měst a obcí zpět odpady, které zde vznikly, a občané se tak mohou bezprostředně přesvědčit, že separace odpadů má smysl a tyto jsou skutečně racionálně využity. Je však nutné, aby obecní a městské úřady, které jsou v mnoha případech investory staveb, vyžadovaly použití výrobků z recyklovaných plastů a podpořily tak tuto výrazně ekologicky zaměřenou iniciativu. Tento přístup je podporován nejen Ministerstvem životního prostředí, ale i jednotlivými krajskými úřady.

Partneři webu: